POŠTOVNÉ A BALNÉ

ČESKÁ REPUBLIKA

Zboží zasílám Českou poštou, a nebo je možné i osobní předání v Praze. Cena poštovného se odvíjí od druhu zboží.

Doporučené psaní 
Lze využít na masky na spaní do počtu dvou kusů a na další drobné zboží. Je možné využít v případě objednávky do 500 g hmotnosti a rozměrů zásilky 22 cm x 15 cm x 0,5 cm. Cena je 60 Kč za dopis.
 
Vyhrazuji si právo navýšit poštovné na balíček, pokud objednávka přesáhne rozměrů či váhy doporučeného dopisu. O této změně budete předem informováni.
 
Doporučený balíček 
Je vhodný na zaslání většiny zboží do hodnoty 760 Kč (součtu všeho zboží v balíčku). Balíček musí splňovat váhu do 2 kg a rozměry do 180 cm jedné strany. Doručení trvá zhruba 4 dny, pošta se pokusím doručit do ruky, poté čeká balíček na poště. Cena je 95 Kč za balíček.
 
Balíček do ruky 
Je vhodný na zaslání většiny zboží. Musí splňovat váhu do 2 kg a rozměry do 180 cm jedné strany. Doručení bývá do druhého dne, maximálně dva dny. Pošta se pokusí doručit do ruky, poté čeká balíček na poště. Cena je 140 Kc za balíček.
 
Osobní předání 
Je možné v Praze po předchozí domluvě, a je zdarma.
 
V případě zaslání více kusů zboží, které bude přesahovat zvolenou kategorii poštovného, Vás budu kontaktovat s informacemi na Váš email.
 
 

CIZÍ ZEMĚ

 
Zboží odesílám téměř do všech zemí světa Českou poštou. Ceny do jednotlivých zemí se odvíjejí od ceníku České pošty. V případě jakýchkoliv dotazů mě prosím kontaktujte na email natalie@natwhy.com.
 
Balíček - Cenný balíček prioritní
Je vhodný na zaslání většiny zboží. Musí splňovat váhu do 2 kg a rozměry do 180 cm jedné strany
 
Doporučený dopis
Doporučený dopis lze využít na masky na spaní a drobné zboží. Je možné využít v případě objednávky do 500 g hmotnosti a rozměrů zásilky 22 cm x 15 cm x 0,5 cm. 
 
Vyhrazuji si právo navýšit poštovné na balíček, pokud objednávka přesáhne rozměrů či váhy doporučeného dopisu. O této změně budete předem informováni.

POSTAGE AND PACKAGING

CZECH REPUBLIC

I post my goods by mail using Česká pošta (Czech Post), or we can meet in person in Prague. The price of postage depends on the commodity. 

"Doporučený dopis" - Insured letter
Can be used for goods to 500 g weight and dimensions of the goods 22 cm x 15 cm x 0.5 cm. Currently this way can be sent two pieces of the sleeping mask or other small goods. Price is 60 CZK by letter.

I reserve the right to change posting from letter to package if the whole order extends the parametrs of letter. You will be informed about this change in advance.
 
"Doporučený balíček" - Insured Package
It is suitable for sending the most goods up to price 760 Kč (every goods in the package). They must comply with the weight of 2 kg and dimensions up to 180 cm one side. Delivery takes about four days, the post office will try to deliver the package to your hand, then the package waits for you at the post office. Price is 95 CZK by package.
 
"Balíček do ruky"- Parcel Delivery to Hand
It is suitable for sending the most goods. They must comply with the weight of 2 kg and dimensions up to 180 cm one side. Delivery usually within one or two days. The post office will try to deliver the package to your hand, then the package waits for you at the post office. Price is 140 CZK by package.
 
Meeting in person 
It is available in Prague, Czech Republic, by prior arrangement. This option is for free.
 
In case of sending more pieces of merchandise, which will extend the selected category postage, or selecting an unsuitable kind of postage, I will contact you with information to  your email.
 

FOREIGN COUNTRIES

We sent goods almost worldwide by Czech Post (Česká pošta). Pricing of postage into every country is set by price list of Czech Post. If you have any questions, please contact me on email natalie@natwhy.com.

Package International Insured Parcel
It is suitable for sending the most goods. They must comply with the weight of 2 kg and dimensions up to 180 cm one side.
 
Insured letter
Can be used for goods to 500 g weight and dimensions of the goods 22 cm x 15 cm x 0.5 cm. Currently this way can be sent two pieces of the sleeping mask or other small goods.
 
I reserve the right to change posting from letter to package if the whole order extends the parametrs of letter. You will be informed about this change in advance.